Булкорп
Стъклени врати, парапети, паравани, душ кабини, козирки, разделителни стени, аквариуми и други изделия от стъкло в град Разград

Документи за провеждане на публична покана със срок до 06.12.2023г.

Във връзка с изпълнение на проект по Договор № BG-RRP-3.004-1109-C01 по Национален план за възстановяване и устойчивост“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация Булкорп ООД провежда процедура за избор на " Изпълнител с публична покана " с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Автоматична вертикална цифрова машина - 1 брой и Обработващ център с цифрово управление - 1 брой